Đang xem

Cưới hay không?

Sắp cưới rồi nhưng tôi lại phát hiện ra một điều hình như trái tim mình không dành trọn cho anh. Tôi có nên tiếp tục đám cưới này hay không?